در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

موزه گرافیک و دریافت تندیس ایکوم در سال ۲۰۱۷
مراسم روز جهانی موزه و مسابقه موزه برتر در روز سوم خرداد در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم تندیس ایکوم به انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از طرف کمیته ایکوم ایران در بخش گردآوری آثار و تاسیس موزه گرافیک و تعامل با شهرداری اهدا شد.

-----icommoze1

-----icommoze

ارسال نظر

ورزن موبایل: فعال