در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

مصاحبه با استاد ابراهیم نظری (هنرمند هنرهای سنتی)
استاد ابراهیم نظری درسال۱۳۲۳ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. وی از شاگردان محمد تجویدی و بعدها از همکاران استاد تجویدی بوده است. در بازدیدی که استاد از موزه داشتند خاطراتی از سالهای دور از زمانی که شاگرد استاد تجویدی بودند و هچنین همکاریهایشان بیان کردند. در این بازدید خانم دارایی (مدیر موزه هنرهای ملی ایران) ایشان را همراهی میکردند. گروه مصاحبه کمیته اسناد و آرشیو انجمن متشکل از خانم نسرین بنیادی و آقای حمید زریباف مصاحبه با استاد را در موزه مستند کردند. IMG_80699 IMG_80633 IMG_79811  IMG_80444 IMG_79955 IMG_80100 IMG_80122 IMG_80677

ارسال نظر

ورزن موبایل: فعال