در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

اهداء مجموعه نفیس تمبر به انجمن….

 هفته‌ی گذشته آقای محمود بلوچ مجموعه تمبر بسیار نفیسی از دوره مظفرالدین شاه و احمد شاه قاجار تا به سال‌های نزدیک دهه‌ی ۹۰ خورشیدی و نیز ۱۵ جلد کتاب با موضوع تمبر را به کمتیه اسناد و آرشیو انجمن گرافیک (موزه گرافیک ایران) اهدا کردند و ما را در هر چه غنی‌تر کردن گنجینه موزه یاری نمودند.

IMG_9608 IMG_9625 IMG_9588

IMG_9578

ارسال نظر

ورزن موبایل: فعال