در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

نمایشگاه در آغاز کلمه بود
در آغاز کلمه بود و کلمه رمزآگین‌ترین تصویر انتزاعی انسان شد. کلمه، نیاز بود، احساس بود، قانون بود و کلام مقدس. کلمه آواز شد و پرواز، قرائت شد و کتابت. کلمه بر آسمان شد و بر زمین نشست و آمال و آلام انسان‌ها را باز گفت… در آغاز کلمه بود اما امروز نیز همچنان کلمه‌ست. اکنون که صفحات الکترونیکی جای خود را به کاغذ داده‌اند حتی کلمه کلمه‌ست و حامل راز‌ها و نیازهای امروز انسان… کلمه تصویر بود اما با هنر در آمیخت و زیبا شد. خوش شد و خوشنویسی. با فن در آمیخت و فونت شد. با گرافیک در آمیخت و شد تایپوگرافی. و تایپوگرافی زبان رمزآمیز، نو، انتزاعی و بیانگر طراحانی شد که نوشته، فریاد بلندشان نبود و تصویر نیز صیدی در خور کمندشان. تایپوگرافی پلی شد بین ادبیات نوشتاری و روایت دیداری. در آغاز تایپوگرافی بود اما نه چنان که امروز. در آغاز و در دوره‌های پس از آن خطاطان نوشته را تصویری نگاشتند و امروز طراحان گرافیک، تصویر را نگارش می‌کنند. در دنیای امروز تایپوگرافی معانی بسیاری یافته است و صورت‌های بسیار… در آغاز تلاش بود و تلاش تا انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران که با کوشش‌های تنی چند از استادان دل سوخته‌ی این هنر که از سال ۱۳۵۵ آغاز شده بود، پس از فراز و فرودهایی در سال ۱۳۷۶ به ثبت رسید و اکنون با بیش از هزار و سیصد عضو با فعالیت‌های گوناگونی در حیطه‌ی پژوهش، آموزش، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی گرافیک و توجه به حقوق حرفه‌ای و تامین بخشی از رفاه اعضای خود، یکی از تواناترین انجمن‌های هنری کشور است… در آغاز، موزه‌ی گرافیک ایران نیز به عنوان بخشی از این انجمن، گنجینه‌ای از فرهنگ ملتی را در نهانخانه‌ی خود دارد که با لطف سازمان زیباسازی شهر تهران در زمستان ۱۳۹۳ خورشیدی صاحب مکانی شد در باغ اناری تهرانپارس. عمارت ارباب هرمز. این دومین نمایشگاهی است که در این عمارت تاریخی برپا می‌شود. اما شمشمین نمایشگاه از نمایشگاه‌های ادواری موزه‌ی گرافیک محسوب می‌شود… این نمایشگاه بازتابی‌ست از آنچه در گرافیک معاصر ایران با نام تایپوگرافی جریان دارد. جریانی که ریشه در نوشتار کهن دارد اما نو است. جریانی در آثار طراحان هم عصر Late modern در ایران آغازی دوباره داشت و با کوشش طراحان هم عصر New wave شکوفا شد و سپس به بار نشست و هنوز هم کلمه، کلمه است و تصویر نیز کلمه است… فرزاد ادیبی / آخرین روز از اولین ماه سال هزارو سیصد و نود و چهار خورشیدی

 

 

نظرات بسته شده است

ورزن موبایل: فعال