در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

روز جهانی موزه گرامی باد
امروزه  طراحی گرافیک در وجوه گوناگون  زندگی حضور دارد و گواهی است بر کیفیت آن.  موزه ی گرافیک ایران در راستای تآکید بر نقش طراحی گرافیک در زندگی  و ترویج  پیام شورای جهانی موزه ها (ICOM) در سال ۲۰۱۶ با عنوان « موزه ها و چشم انداز های فرهنگی» طراحی پوستری سفارش داد.  
طراح: مجید عباسی

طراح: مجید عباسی

ارسال نظر

ورزن موبایل: فعال