در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

کارگاه آموزشی گرافیک “شناخت و تجربه‌ی مفاهیم طراحی/گرافیک” برای مربیان و هنرجویان کودک و نوجوان.
انجمن بین‌المللی طراحی (آیکو- دی) باهدف، معرفی مفاهیم طراحی به بچه‌ها ازطریق کارگاه‌های آموزشی تم روز جهانی گرافیک در سال ۲۰۱۷ را “جوان آغاز کن” (“Start Young”) اعلام کرد و در  آغاز اعلامیه‌ی منتشر شده‌ی خود چنین آورده است: “ما باور داریم که طراحی دگرگون کننده‌است ویقین داریم که آگاهی اولیه از طراحی، آشنایی با روش‌های متنوع آن و نقش وکارکرد طراحی در زندگی برای کودکان و نوجوانان ضروری وعنصری کلیدی‌ است. چراکه کودکان امروز، رهبران فردای جوامع بشری خواهند بود…” به همین مناسبت و با توجه به نقش و کارکرد روز افزون طراحی گرافیک درزندگی معاصر همچنین با عنایت به اهداف موزه‌ی گرافیک ایران، و به منظور مشارکت درحرکتی همسو و هماهنگ با رخدادها و تحولات فرهنگی وهنریِ معاصر درسطح جهانی کارگاه آموزشی ویژه‌ای باعنوان “شناخت و تجربه‌ی مفاهیم طراحی / گرافیک” برای مربیان و هنرجویان کودک و نوجوان به صورت دعوتی برگزار می‌گردد. با توجه به اهداف انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و موزه‌ی گرافیک ایران همچنین با عنایت به همراهی و همکاری سازمان زیباسازی شهرداری تهران درتوسعه‌ی فعالیت‌های فرهنگی  کارگاه آموزشی در روزهای پنجشنبه برای مربیان و جمعه برای مربیان همراه با هنرجویان کودک و نوجوان به صورت دعوتی برگزار می‌شود. امیداست این کارگاه آموزشی با کیفیت مطلوب برگزار و در نهایت مربیان هنر کودک و کودکان این آب و خاک از دستاورد آن بهره ببرند. لازم به ذکر است شرکت کنندگان دراین کارگاه آموزشی توسط برگزار‌کننده دعوت خواهند شد. -----workshop2   -----workshop                                                                                           کلاژ، اثر یکی از هنرجویان کودک و نوجوان  

ارسال نظر

ورزن موبایل: فعال