در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

کارگاه تصویرگری کتاب الفبای مصور
مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۴ در راستای نمایشگاه با چشم‌های کودکی که بازنمایی سیر تحول طراحی گرافیک کتاب کودک در صد سال اخیر ایران است، برنامه‌های بازدید ویژه کودکان طراحی شد. در برنامه‌های یادگیری برای کودکان ضمن بازدید و آشنایی با گرافیک و تصویر سازی، آموزش الفبا به شکل تصویری توسط کودکانی انجام گرفت که خود دانشی از الفبای فارسی نداشتند. این جرقه زمانی در ذهن کودک متبادر شد که با کتاب‌های کودکان قاجاری نمایش درآمده در حوضخانه موزه‌ی گرافیک ایران آشنا شد، کتابی با نام الف و بای مصور شروع کننده مثال‌های آن‌ها مانند ب مثل ببر، چ مثل چتر، خ مثل خرس در طول بازدید بود. در ادامه‌ی برنامه آشنایی با کتاب‌های کودکان که روز به روز رنگین‌تر و حتی کودکانه تر شده اند، در این میان کتاب آ اول الفباست اثر نورالدین زرین کلک نشانه و سرمشقی بود برای آن‌ها درباره‌ی ادامه‌ی روند تصویرگری و گرافیک کتاب الفبای تصویری که حال خود می‌خواستند خالق آن باشند.  

 

نظرات بسته شده است

ورزن موبایل: فعال