در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

دیدار کاردار فرهنگی سفارت جمهوری چک و موزه گرافیک ایران

خانم زوزانا مارکوا/zuzana markova  کاردار فرهنگی سفارت جمهوری چک در روز هشتم خردادماه از موزه گرافیک ایران بازدید نمودند. خانم کارموا بسیار از این بازدید خرسند و موزه را مکانی زیبا نامیدند.

KARDAN4

KARDAN1 KARDAN2

KARDAN3

  KARDAN5

یک پاسخ در دیدار کاردار فرهنگی سفارت جمهوری چک و موزه گرافیک ایران

  1. پینگ بک: Beverly Bultron

  2. پینگ بک: Reba Fleurantin

ارسال نظر

ورزن موبایل: فعال