در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

نمایش همه10نتایج

grid
list
کتاب بحران ارزش ها

طراح: رضا مافی

صفحه آرایی: بهروز رضوی

1357خورشیدی

سیلک اسکرین

ابعاد: 22×14سانتی متر

شماره موزه: D211

کتاب شعر امروز را چگونه بخوانیم

طراح: قباد شیوا

1388 خورشیدی

افست

ابعاد: 21×14سانتی متر

شماره موزه: D483

کتاب شناخت امورفرهنگی دانشگاه تهران

عباس سارنج

دهه­ی 50خورشیدی

افست

ابعاد: 27×42سانتی متر

شماره موزه: D379

کتاب هفته ۷ (قرعه برای مرگ)

طراح: مرتضی ممیز

1340 خورشیدی

سیلک اسکرین

ابعاد: 20×15سانتی متر

شماره موزه: D109

ماهنامه هواپیمایی ملی ایران هما

طراح: نامشخص

1356 خورشیدی

افست

ابعاد: 29×21سانتی متر

شماره موزه: D315

شرح: روی جلد پوستر یازدهمین جشن هنر ایران اثر قباد شیوا

مجله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (شماره ۶)۱۳۴۵ خورشیدی

طراح: نامشخص

افست

ابعاد: 25×20سانتی متر

شماره موزه: D38

مجله ایران آباد شماره ۸

طراح: نامشخص

1339خورشیدی

افست

ابعاد: 29×21سانتی متر

شماره موزه: D311

مجله تحقیقات روزنامه نگاری، شماره ۱۵

طراح: نامشخص

1348 خورشیدی

افست

ابعاد: 29×21سانتی متر

شماره موزه: D176

مجله تصویر ویژه عکاسی

طراح: نامشخص

دهه­ی 50 خورشیدی

افست

ابعاد: 20×15سانتی متر

شماره موزه: D183

مجله هنر و مردم (شماره ۸۵)

طراح: صادق بریرانی

1348 خورشیدی

افست

ابعاد: 29×23سانتی متر

شماره موزه: D129

ورزن موبایل: فعال