در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

تئاتر سندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شب دراز تاریک خاموش سرد بیابان نگاه کنیم

تئاتر سندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شب دراز تاریک خاموش سرد بیابان نگاه کنیم


طراح:عباس نعلبندیان

1350خورشیدی

افست

ابعاد: 70×50سانتی متر

شماره موزه: P698


دسته: .
نظرات (964)

بررسی

هیچ بررسی وجود دارد هنوز, آیا می خواهیدارائه شما?

اولین نفری باشید که این فایل را نقد میکنید “تئاتر سندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شب دراز تاریک خاموش سرد بیابان نگاه کنیم”

ورزن موبایل: فعال