در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

Enable your JavaScript!

تماس با موزه گرافیک ایران

تلفن:77045110-77045103(21-0098)


فکس:77045003(21-0098)


 

روابط عمومي | ایمیل:info@imogd.com

مديريت موزه | ایمیل:mohammad.hekmat@imogd.com

واحد اموزش و يادگيري | ایمیل:niloofar.yazdkhasti@imogd.com و Saeid.asgari@imogd.com

واحد مستندسازي | ایمیل:fariba.soleimani@imogd.com

 آدرس:تهران، خیایان بابایی، خیابان استخر، خیابان استقلال، خیابان توحید، محوطه ي شمالي پارك پليس

فرم تماس با ما

ورزن موبایل: فعال