در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

نمایش همه10نتایج

grid
list
با تقدیم بهترین شادباش های نوروزی
2.52

طراح: نامشخص

دهه­ی 50 خورشیدی

افست

ابعاد: 22×12سانتی متر

شماره موزه: C214

بهاران خجسته باد
2.00

طراح: نامشخص

1360خورشیدی

افست

ابعاد: 25×23سانتی متر

شماره موزه: C140

تبریک سال نو ۱۳۵۲
2.64

طرح: آژانس تبلیغاتی کاسپین

1351خورشیدی

افست

ابعاد: 17×10سانتی متر

شماره موزه: C196

تبریک سال نو ۱۳۵۴
2.37

طرح: آژانس تبلیغاتی پیشرو

1353خورشیدی

افست

ابعاد: 12×25سانتی متر

شماره موزه: C187

تبریک سال نو ۱۳۵۷
2.56

طرح: آژانس تبلیغاتی پیشرو

1356خورشیدی

افست

ابعاد: 10×22سانتی متر

شماره موزه: C190

در بهار آزادی/ عید شما مبارک
2.44

طراح: نامشخص

1358خورشیدی

سیلک اسکرین

ابعاد: 13×21سانتی متر

شماره موزه: C271

سال نو ۱۳۵۶
2.52

طرح: آژانس تبلیغاتی کاسپین

1355خورشیدی

افست

ابعاد: 13×23سانتی متر

شماره موزه: C185

 

سال نو مبارک
2.45

طراح: نامشخص

دهه­ی 50 خورشیدی

افست

ابعاد: 13×30سانتی متر

شماره موزه: C213

مواج دریا (شرکت خدمات دریا)
2.23

طراح: نامشخص

1370 خورشیدی

افست

ابعاد: 20×28سانتی متر

شماره موزه: C124

نوروز مبارک
2.54

طرح: سازمان کسری

دهه­ی 50 خورشیدی

افست

ابعاد: 21×13سانتی متر

شماره موزه: C249

ورزن موبایل: فعال