در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

نمایش همه10نتایج

grid
list
AND THE BEETLE PURRRRED
2.43

طراح: سرژ آواکیان

دهه­ی 40 خورشیدی

ابعاد: 33 × 25 سانتی­متر

شماره موزه: A108

آرت ورک تبلیغات ارج
2.52

طراح: رضا نورائی
1339 خورشیدی
ابعاد: 39 ×29 سانتی¬متر
شماره موزه: A15

بخاری جنرال
2.63

طراح: مجید بلوچ

1342 خورشیدی

ابعاد: 30 × 22 سانتی متر

شماره موزه: A24

بخاری جنرال
1.83

طرح: آژانس تبلیغاتی آوازه

1345 خورشیدی

ابعاد: 30× 22سانتی­متر

شماره موزه: A30

خمیر دندان داروگر
2.63

طرح: آژانس تبلیغاتی آوازه

1339 خورشیدی

ابعاد: 27× 21 سانتی­متر

شماره موزه: A86

شکومین
2.49

طراح: نظام الدین مرتضوی

1340 خورشیدی

ابعاد: 46×30 سانتی متر

شماره موزه: A105

فرش پلاستیکی دلیسول
2.00

طراح: نظام­الدین مرتضوی

1340 خورشیدی

ابعاد: 42× 29سانتی­متر

شماره موزه: A16

فروشگاه خورشید
2.79

طرح: آژانس تبلیغاتی سینا

1332 خورشیدی

ابعاد: 32× 52سانتی­متر

شماره موزه: A109

لینولئوم د . ال . و
2.53

شماره موزه: A102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره7

آرت ورک تبلیغات شکومین

طراح: نظام الدین مرتضوی

1340 خورشیدی

ابعاد: 46×30 سانتی متر

شماره موزه: A105

 

 

شماره8

آرت ورک تبلیغات And the beetle purrrred

طراح: سرژ آواکیان

دهه­ی 40 خورشیدی

ابعاد: 33 × 25 سانتی­متر

موتور پمپ نفت سوز سپاپ سرخود
2.51

طراح: نظام الدین مرتضوی

1338 خورشیدی

ابعاد: 33× 22 سانتی­متر

شماره موزه: A129

ورزن موبایل: فعال