در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

نمایش همه10نتایج

grid
list
بخاری جنرال مدل SH-35

طراح: نامشخص

1340 خورشیدی

افست

ابعاد: 29×23سانتی متر

شماره موزه: B172

بخاری جیبی پی کاک
2.65

طرح: آژانس تبلیغاتی سینا

1336 خورشیدی

افست

ابعاد: 36×26سانتی متر

شماره موزه: B181

تهران تاج در فرحزاد
2.60

طراح: نامشخص

1356 خورشیدی

افست

ابعاد: 20×14سانتی متر

شماره موزه: B240

تورهای نوروز ۱۳۷۲
2.48

طراح: نامشخص

1372 خورشیدی

افست

ابعاد: 21×32سانتی متر

شماره موزه: B268

جامکو
2.66

طراح: نامشخص

1355 خورشیدی

افست

ابعاد: 34×24سانتی متر

شماره موزه: B119

جشنواره بین المللی تهران
2.63

طراح: نامشخص

1365 خورشیدی

افست

ابعاد: 22×10سانتی متر

شماره موزه: B296

جنرال
2.52

طرح: آژانس تبلیغاتی سینا

دهه­ی 40 خورشیدی

افست

ابعاد: 16×11سانتی متر

شماره موزه: B208

سازمان حمل و نقل بنیاد
2.00

طراح: نامشخص

1371 خورشیدی

افست

ابعاد: 17×22سانتی متر

شماره موزه: B249

شرکت سهامی خاص ایران ترم

طراح: نامشخص

1350 خورشیدی

افست

ابعاد: 28×15سانتی متر

شماره موزه: B223

غرفه های پیش ساخته
2.00

طراح: نامشخص

دهه­ی 40 خورشیدی

افست

ابعاد: 21×10سانتی متر

شماره موزه: B295

ورزن موبایل: فعال