در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

نمایش همه5نتایج

grid
list
Placeholder
2.36

تصویرگر: قباد شیوا

1353 خورشیدی

ابعاد: 33×25سانتی متر

شماره موزه: IL118

تصویرسازی برای داستان
2.80

تصویرگر: قباد شیوا

دهه­ی 60خورشیدی

ابعاد: 38×26سانتی متر

شماره موزه: IL110

تصویرسازی برای داستان- مجله تماشا
2.64

تصویرگر: قباد شیوا

دهه­ی 50خورشیدی

ابعاد: 36×16سانتی متر

شماره موزه: IL95

سیلویو و خانم پاتر
2.55

تصویرگر: قباد شیوا

دهه­ی 50خورشیدی

ابعاد: 35×27سانتی متر

شماره موزه: IL117

نگهبان
2.50

تصویرگر: قباد شیوا

دهه­ی 50خورشیدی

ابعاد: 18×8سانتی متر

شماره موزه: IL140

ورزن موبایل: فعال