در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

نمایش همه10نتایج

grid
list
TOWARDS 2000

طراح: مسعود سپهر

1358 خورشیدی

افست

ابعاد: 60×41سانتی متر

شماره موزه: P4300

باران طلا

پوستر باران طلا

طراح: محسن دولو

دهه ی 30خورشیدی

افست

ابعاد: 70×50سانتی متر

شماره موزه: P1035

تئاتر جزیره بزها

پوستر تئاتر جزیره بزها

طراح: عباس سارنج

1354 خورشیدی

سیلک اسکرین

ابعاد: 69×44سانتی متر

شماره موزه: P4163

تئاتر سندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شب دراز تاریک خاموش سرد بیابان نگاه کنیم

طراح:عباس نعلبندیان

1350خورشیدی

افست

ابعاد: 70×50سانتی متر

شماره موزه: P698

تئاتر هملت

طراح: مصطفی اوجی

1370 خورشیدی

افست

ابعاد: 70×50سانتی متر

شماره موزه: P4129

دهمین جشن هنر

طراح: محمد احصایی

1355خورشیدی

سیلک اسکرین

ابعاد: 80×58سانتی متر

شماره موزه: P795

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

طراح: نورالدین زرین کلک

1379 خورشیدی

افست

ابعاد: 70×50سانتی متر

شماره موزه: P4009

نخستین نمایشگاه هنر گرافیک آسیا – تهران

طراح: مرتضی ممیز

1357خورشیدی

افست

ابعاد: 70×50سانتی متر

شماره موزه: P495

نمایشگاه نقاشی شهلا اربابی

طراح: قباد شیوا

1350خورشیدی

سیلک اسکرین

ابعاد: 50×70سانتی متر

شماره موزه: P4177

هفته کتاب

طراح: صادق بریرانی

1345 خورشیدی

افست

ابعاد: 70×50سانتی متر

شماره موزه: P1475

ورزن موبایل: فعال