در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

افتتاح نمایشگاه با چشم های کودکی
نمایشگاه با چشم‌های کودکی روایتگر سیر تحول و تطور طراحی کتاب کودک از ورود فن‌آوری چاپ و عکاسی تا ظهور گرافیک در ایران است. از آثار ارزشمند این نمایشگاه می‌توان به نخستین کتاب چهار رنگ ایرانی اشاره کرد که در چا‌خانه بانک ملی به زیور طبع در آمده است. آثار هنرمندانی چون محمود جوادی‌پور، مرتضی ممیز، فرشید مثقالی و علی‌اکبر صادقی بر غنای این نمایشگاه افزوده‌اند. این نمایشگاه با هدف بازنمایی تاریخ طراحی کتاب کودک در ایران و ایجاد بستری برای ارتباط با کودکان برپا شده است. نمایشگاه با چشمهای کودکی

 

نظرات بسته شده است

ورزن موبایل: فعال