در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

روز جهانی موزه
موزه به مثابه‌ی موسسه‌ی اجتماعی، نقشی کلیدی در ترویج توسعه پایدار و همچنین ارایه‌ی تجربه‌ها و رویدادهای تاثیرگذار دارد .موزه­ی گرافیک ایران با هدف معرفی موزه و همچنین ترویج  پیام شورای جهانی موزه­ها (ICOM) در سال ۲۰۱۵با عنوان « موزه ها برای جامعه­ای پایدار» طراحی پوستر روز جهانی موزه را در راستای برگزاری نمایشگاه  زمین سبز، سفارش داد.

نظرات بسته شده است

ورزن موبایل: فعال