در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

نمایشگاه زمین سبز
موزه گرافیک ایران در راستای پیام شورای بین اللملی موزه ها «موزه ها برای جامعه ای پایدار» بخشی از آثار ارائه شده در جایزه جهانی پوستر زمین سبز را نمایش می دهد. جایزه پوستر زمین سبز یکی از رویدادهای مهم فرهنگی است که هر پنج سال در یک کشور برگزار می شود، شهر میلان ایتالیا در سال ۲۰۱۵ با موضوع: « تغذیه زمین، انرژی برای حیات» میزبان این مسابقه است و ۳۰ اثر منتخب از جمهوری اسلامی ایران در این مسابقه شرکت کرده اند. هدف اصلی برگزاری فراخوان این مسابقه در ایران، تاکید به بازنمایی باور های دینی ایرانیان در احترام به طبیعت و تاکید بر اهمیت جایزی پوستر زمین سبز به عنوان گردهمایی بزرگ تمدن های جهان و نقش آن در توسعه است. «تغزیه زمین، انرژی برای حیات، سفره های جهانی و فرهنگ ایرانی» موضوع اصلی فراخوان جایزی زمین سبز در ایران است.   امروزه، ارتقاء آگاهی مردم و ترویج روش های زندگی سبز یکی از چالش‌های فرهنگی اجتماعی برای کاهش آسیب های زیست محیطی است. رسیدن به جامعه ی پایدار، با استفاده از  اندیشه ها و فعالیت های نو می تواند راهکاری برای دستیابی به این مهم باشد. موزه ها به مثابه موسساتی اجتماعی، نقشی کلیدی برای ترویج توسعه پایدار و معرفی تجربه های موفق دارند. برگزاری نمایشگاه حاضر در موزه گرافیک ایران در راستای رسالت آموزشی این موزه و افزایش آگاهی درباره مسوولیت انسان نسبت به زمینی است که در آن می زید. جایزه پوستر زمین سبز با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و موسسه توسعه هنرهای معاصر برگزار شده است.

نظرات بسته شده است

ورزن موبایل: فعال