در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

نشست تخصصی طراحی گرافیک و تصویرگری کتاب کودک در موزه ی گرافیک ایران
در راستای برگزاری نمایشگاه «با چشم‌های کودکی» نشست تخصصی طراحی گرافیک و تصویرگری کتاب کودک، روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۰ در موزه‌ی گرافیک ایران برگزار شد. در این نشست مصطفی رحمان‌دوست با محوریت؛ «داستان و شعر کودک»، ابوالفضل همتی آهویی با موضوع؛ «سیر تولید و تحول کتاب کودک با تمرکز بر تصویرسازی دهه‌ی شصت» و بهرام کلهرنیا درباره‌ی؛ «مجموعه اثرات تصویرگری کتاب کودک بر روزگار و جامعه» سخنرانی داشتند. موزه‌ی گرافیک ایران بستری برای توجه و گفت‌گو درباره‌ی طراحی گرافیک است.

نظرات بسته شده است

ورزن موبایل: فعال