در حال بارگذاری محتوای ... در حال بارگذاری بستگی به سرعت اتصال شما!

کارگاه تصویرگری کتاب الفبای مصور

مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۴ در راستای نمایشگاه با چشم‌های کودکی که بازنمایی سیر تحول طراحی گرافیک کتاب کودک در صد سال اخیر ایران است، برنامه‌های بازدید ویژه کودکان طراحی شد. در برنامه‌های یادگیری برای کودکان ضمن بازدید و آشنایی با گرافیک و
ادامه مطلب

نشست تخصصی طراحی گرافیک و تصویرگری کتاب کودک در موزه ی گرافیک ایران

در راستای برگزاری نمایشگاه «با چشم‌های کودکی» نشست تخصصی طراحی گرافیک و تصویرگری کتاب کودک، روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۰ در موزه‌ی گرافیک ایران برگزار شد. در این نشست مصطفی رحمان‌دوست با محوریت؛ «داستان و شعر کودک»، ابوالفضل
ادامه مطلب

ورزن موبایل: فعال